Tres Peons

LIII Social (obert) Tres Peons

Format:

Sistema suís a 9 rondes.
El torneig serà vàlid per Elos FIDE i català. 
Els emparellaments es faran utilitzant el programa Swiss Manager. Pels emparellaments s’utilitzarà l’Elo Fide.
Dia, Horari i Ritme de joc:
Ritme: 90+30. 
Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 12 gener al 8 de març 2024 ambdós inclosos. inici a les 19:45.
Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença