Tres Peons

/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

VIII Obert Vila de Gràcia per majors de 55 anys

Format:

Sistema suís a 8 rondes.

El torneig és obert a tots el jugadors nascuts any 1968 o anterior, podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs, els jugadors amb bandera FIDE Espanya que tinguin llicència FEDA en vigor i els jugadors d’altres països amb llicència FIDE en vigor.
El torneig serà vàlid per Elos FIDE i català sempre que es superi el nombre de 25 inscrits.
Els emparellaments es faran utilitzant el programa Swiss Manager. tenint en compte primer l’Elo FIDE i en segon lloc l’Elo català.

Dia, Horari i Ritme de joc:

Els dies de joc seran els dilluns de cada setmana, del 27 Febrer al 8 de maig de 2023 ambdós inclosos, excepte els dies 3 i 10 d’abril i 1 de Maig. inici a les 17:30.
Ritme: 90 +30.
Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici prevista de la ronda, perdrà la partida per incompareixença.

Local de joc:

El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona

Inscripcions:

Es poden fer fins el 26 de Febrer de 2023. per la web www.trespeons.com.

Drets d’inscripcions
General:                                                          25 Euros
Socis Tres Peons                                          10 Euros

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferència o ingrés al compte de Caixabank, ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o per targeta bancària mitjançant l’enllaç de la pàgina web. No s’admeten pagaments en efectiu.

La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 83 jugadors, a partir d’aquest  moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

5.- Premis:

1º Classificat general:           Trofeu
2º Classificat general:           Trofeu
3º Classificat general:           Trofeu

S’estableixen tres trams per ELO català

De 1850 a 2000                     Trofeu
De 1701 a 1849                     Trofeu
Inferior a 1700.                      Trofeu

 Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, en acabar la ronda final. Els premis no són acumulables.

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, i no poden optar a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.

En cas que algun dels trams d’Elo tingui menys de cinc jugadors, aquest tram quedarà anul·lat, els seus jugadors passaran al tram immediat superior.

Desempats:

Els desempats a la classificació final es resoldran pels sistemes  (per aquest ordre) Bucholz Brasiler (ajust Fide jugador virtual), Bucholz Total (ajust Fide jugador virtual) i nombre de victòries.

Mesures anti-covid19:

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps

 En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid per avaluació d’elo. en el moment de la finalització, la classificació vigent serà la classificació final del torneig, sigui qui sigui l’estat del torneig. L’organització retornarà la part proporcional dels drets d’inscripció en la mateixa proporció de la part no jugada del torneig.

Arbitratge:

L’àrbitre principal  serà el Sr. Jaume Gallart Zafra. El director del torneig es el Sr. Joan Galceran.

Normativa

Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

Els jugadors que, sense justificar, no compareguin a una ronda seran eliminats del torneig.

El torneig quedarà suspès quan per motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 35 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

Les decisions arbitrals seran inapel·lables.

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.) .