Tres Peons

LII Social (obert) Tres Peons

Format:

Sistema suís a 9 rondes.
El torneig serà vàlid per Elos FIDE i català. 
Els emparellaments es faran utilitzant el programa Swiss Manager. Pels emparellaments s’utilitzarà l’Elo Fide.
Dia, Horari i Ritme de joc:
Ritme: 90+30. 
Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 10 febrer al 14 de abril 2023 ambdós inclosos. inici a les 19:30.
Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença
Local de joc: 
       El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona

4.- Inscripcions:

Es poden fer fins 8 de Febrer 2023. per la web www.trespeons.com Només els jugadors que no tingui adreça electrònica podran demanar ser inscrits per wass al 638 08 76 51.

Drets d’inscripcions
General:                                                          30 Euros
Majors de 65 anys i menors de 18             25 Euros
Socis  Tres Peons:                                            gratuït
Titulats internacionals.(GM, MI )                   gratuït

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferiència o ingrés al compte de Caixabank, ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o per targeta bancària mitjançant la pàgina web. No s’admeten pagaments en efectiu.

La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest  moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

5.- Premis:

1º Classificat general:           Trofeu
2º Classificat general:           Trofeu
3º Classificat general:           Trofeu

S’estableixen tres trams per ELO català

De 1850 a 2000    TRAM A                 Trofeu
De 1701 a 1849    TRAM B                 Trofeu
Inferior a 1701      TRAM C                 Trofeu

1º Classificat Sub -20            Pack Revistes PDR
1º Classificat Sub -14            Pack Revistes PDR

Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, a la festa anyal del tres Peons  Els premis no són acumulables.
Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, i no poden optar a la franja superior.
Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.
En cas que algun dels trams d’Elo tingui menys de cinc jugadors, aquest tram quedarà anul·lat, els seus jugadors passaran al tram immediat superior.

6.-Desempats:

Els desempats a la classificació final es resoldran pels sistemes  (per aquest ordre) Bucholz Brasiler (ajust Fide jugador virtual), Bucholz Total (ajust Fide jugador virtual) i nombre de victòries.

  1. Mesures anti-covid19:

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respectar i complir, seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps.

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.
 
En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries,  el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid per avaluació d’elo.
Si en el moment de la finalització s’han jugat set o més rondes, la classificació vigent serà la classificació final del torneig. A tots els efectes el torneig es considerarà com si s’hagués jugat complert.

 Si en el moment de la finalització s’han jugat sis o menys rondes, la classificació vigent serà la classificació final del torneig.  L’organització retornarà la part proporcional dels drets d’inscripció en la mateixa proporció de la part no jugada del torneig i es cancel·len els tots els premis.

8.– Arbitratge:

L’àrbitre principal  serà el Sr. Jaume Gallart Zafra. El director del torneig es el Sr. Francesc Fernandez

9.-  Normativa

      Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

Els jugadors que, sense justificar, no compareguin a una ronda seran eliminats del torneig, a menys que ho justifiquin i l’àrbitre vegi oportú mantenir-lo.

El torneig quedarà suspès quan per motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 35 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

Les decisions arbitrals seran inapel·lables.

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.) .