Tres Peons

VII TORNEIG DEL FORMATGE D’ESCACS FISCHER (Chess960) MEMORIAL JAUME SANFELIU

 Format:

La durada del torneig serà de 6 rondes. El nombre d’inscrits determinarà també la fórmula que seguirà el torneig (Suís, lliga, dos grups i final etc. ) i s’anunciarà el mateix dia d’inici del torneig.

Podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs i jugadors sense llicencia.

 No Vàlid per Elo.

Suport del programa informàtic Swiss Manager. Pels emparellaments s’utilitzarà l’Elo Català.

Dia, Horari i Ritme de joc:

Els dies de joc seran els dilluns de cada setmana, del 16 de gener al 20 de febrer de 2023 ambdós inclosos, inici a les 19:00.

Ritme: 60 + 30.

Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. 

Sistema Fischer / Chess960:

El torneig es jugarà amb el sistema  d’escacs aleatori presentat per Bobby Fischer  l’any 1996 i quines regles que estan incloses a les Lleis dels escacs de la FIDE son aquestes:

La posició inicial de les peces es conforma d’aquesta manera:

Els peons es col·loquen al mateix lloc que als escacs tradicionals.

Totes les altres peces es col·loquen a la primera fila de cada bàndol de manera aleatòria respectant que: el rei sempre ha d’estar entre les dues torres, els dos alfils han d’estar en color diferent  i les peces de cada bàndol han d’ocupar les mateixes columnes és a dir si la dama blanca està a c1, la negra haurà d’estar a c8 cada ronda, totes les partides  s’hauran de jugar amb la mateixa disposició de peces

Una vegada comença la partida les regles son les mateixes que als escacs normals, excepte per l’enroc en el que independentment de les posicions inicials de la torre i el rei. Si decideixen enrocar-se, l’enroc quedarà igual que als escacs tradicionals (rei a la columna c si es fa enroc llarg o a la columna g si es fa curt, i la torra corresponent es situarà a la columna d o f ) per poder fer l’enroc s’han de donar les mateixes condicions que als escacs tradicionals.

Per conèixer quina columna han d’ocupar les peces al començar la partida, el director del torneig  posarà les peces  de manera aleatòria en el tauler mural.

Local de joc:

       El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona

Inscripcions:

     Es poden fer fins el 15 de Gener de 2023. per la web www.trespeons.com.

     Drets d’inscripcions:

      General:                                           15

      Socis del Tres Peons                      gratuït

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferència o ingrés al compte de Caixabank,      ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o per targeta bancària a la pàgina web. No s’admeten pagaments en efectiu.

La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 31 jugadors, a partir d’aquest        moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Premis:

Primer classificat 1000 grams (aprox.) de formatge de bola

Segon classificat 750 grams (aprox.) de formatge de bola

Trams: en funció dels inscrits es faran trams de elo, el guanyador del tram tindrà 500 grams (aprox.) de formatge de bola.

Desempats:

Els desempats a la classificació final es resoldran pels sistemes  (per aquest ordre) Bucholz Brasiler (ajust Fide jugador virtual), Bucholz Total (ajust Fide jugador virtual) i nombre de victòries.

Mesures anti-covid19:

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

 Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps.

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.

En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat, en el moment de la finalització, la classificació vigent serà la classificació final del torneig, sigui qui sigui l’estat del torneig.

Directors:

Els directors del torneig seran Eduard Joya i Jose Luis Castillo.

Normativa:

     Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar al director del torneig abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte que direcció decideixi el contrari.

Els jugadors que, sense justificar, no compareguin a dos rondes seran eliminats del torneig.

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.) .