Tres Peons

XIX Copa Tres Peons

Format:

Sistema suís a 8 rondes. Dues rondes cada jornada
El torneig és obert a tots el jugadors amb llicència federativa en vigor.  El torneig serà vàlid per Elo català ràpid. 
Els emparellaments es faran utilitzant el programa Swiss Manager. tenint en compte l’Elo català ràpid.
Dia, Horari i Ritme de joc:
Ritme: 20+10. Dues rondes diàries.
Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 13 gener al 3 de febrer 2023 ambdós inclosos. inici a les 20:00.
Local de joc: 
       El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona

Inscripcions:

Es poden fer fins el 12  de Gener de 2023. per la web www.trespeons.com 
Drets d’inscripcions
General:                                                          15 Euros 
Socis Tres Peons                                            Gratuït 

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferència o ingrés al compte de Caixabank, ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o per targeta bancària de la pàgina web. No s’admeten pagaments en efectiu.

La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 83 jugadors, a partir d’aquest        moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Premis:
1º Classificat general:           Trofeu 
2º Classificat general:           Trofeu 
S’estableixen tres trams per ELO català
De 1850 a 2000                     Trofeu 
De 1700 a 1849                     Trofeu 
Inferior a 1700.                      Trofeu 
Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, en acabar la ronda final. Els premis no són acumulables.
Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, i no poden optar a la franja superior.
Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.
En cas que algun dels trams d’Elo tingui menys de cinc jugadors, aquest tram quedarà anul·lat, els seus jugadors passaran al tram immediat superior. 

Desempats:

Els desempats a la classificació final es resoldran pels sistemes  (per aquest ordre) Bucholz Brasiler (ajust Fide jugador virtual), Bucholz Total (ajust Fide jugador virtual) i nombre de victòries. 

Mesures anti-covid19:

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps. 

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.

En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat . En el moment de la finalització, la classificació vigent serà la classificació final del torneig, sigui qui sigui l’estat del torneig. 
Arbitratge:
L’àrbitre principal serà el Sr. Jaume Gallart Zafra. El director del torneig es el Sr. Francesc Feernandez
Normativa
      Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

Els jugadors que, sense justificar, no compareguin a una ronda seran eliminats del torneig.

El torneig quedarà suspès quan per motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 30 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

Les decisions arbitrals seran inapel·lables. 

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.) .           u