Tres Peons

II Circuit Blitz D’Hivern

Format

Format: 
El circuit és obert a  la participació de jugadors amb llicència en vigor de la Federació Catalana d’Escacs, estarà format per tres tornejos de partides blitz i és vàlid per elo català de ritmes ràpids.

Suport del programa informàtic Swiss Manager. 

Dies i ritme de joc:  

Divendres 2 desembre a les   20,30 hores: ritme  3+2 , sistema suís a 8 rondes

Divendres 9 desembre a les   20,30 hores: ritme  5+0 , sistema suís a 8 rondes

 Divendres 16 desembre a les 20,30 hores: ritme  3+2 , sistema suís a 8 rondes

Local de joc: 

       El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona.

 Inscripcions: 

General:                                                     6 € per cada torneig en el que hi participi

Socis Tres Peons i Edami:                                Gratuït  

Titulats internacionals.(GM, MI)                         Gratuït  

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció 

que s’hauran de fer per transferència o ingrés al compte de Caixabank, 

ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o 

per Bizum +34 638 08 76 51 indicant primer dia:  BLITZ-DIA2  + nom.

                                                indicant segon dia:   BLITZ-DIA9  + nom.

                                                indicant tercer dia:   BLITZ-DIA16  + nom.                                                    

              

Acreditació:                a les 20:00 el dia de cada ronda.

       La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 83 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Es necessari fer inscripció per cada un dels dies de joc.

 

Premis: 

S’estableix una classificació única amb la suma dels punts acumulats per cada jugador en els tres tornejos.

1º Classificat            Trofeu

2º Classificat            Trofeu

S’estableixen tres trams per ELO català

TRAM A   De 1900 a 2050            1º Classificat        Trofeu 

TRAM B   De 1750 a 1899            2º Classificat        Trofeu 

TRAM C   Inferior a 1750.             3º Classificat       Trofeu 

 

El lliurament de trofeus tindrà lloc el final del tercer dia.

Desempats: 

 A cada torneig s’emprarà: primer  el sistema Bucholz total i segon Bucholz sense el millor i el pitjor resultat. 

En cas d’empat a punts a la classificació final, aquest es resoldrà: primer, considerant la millor classificació aconseguida en algun dels tres tornejos, de persistir l’empat considerant la segona millor classificació, i de persistir encara l’empat, la tercera millor classificació.     

Mesures anti-covid19: 

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

 

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps. 

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.

Arbitratge: 

L’àrbitre del torneig serà el Sr. Jaume Gallart, i el director del torneig el Sr. Francesc Fernandez

Normativa: 

Les decisions arbitrals seran inapel·lables.

En tot el no previst en aquest reglament s’aplicarà el reglament de la FIDE per les partides blitz.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

Els mòbils o qualssevol altres dispositiu romandran apagats. En cas de demostrar-se que estén encesos el jugador perdrà la partida immediatament. 

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)