Tres Peons

VII Memorial Jesús Martín

Format

  • Suís a 8 rondes, dues cada dia de joc. Dilluns 21, 28 de Novembre 12 i 19 de desembre de 2022 a les 19:15 h Ritme 20+10.
  • És obert a tots els jugadors amb llicència federativa.
  • Vàlid  per a ELO català Ràpid.
  •  Suport del programa informàtic Swiss Manager. 

Dia, Horari i Ritme de joc:

El torneig es jugarà els dilluns 21, 28 de novembre de 2022 12, 19 de desembre de 2022.

El ritme de joc serà de 20 minuts + 10 segons per jugada.

La primera partida (de les dues de cada sessió) començarà a les 19:15 hores.

La segona partida començarà tan aviat s’hagi efectuat el sorteig després d’acabada la primera ronda de cada dia de joc.

El temps d’espera per començar la partida s’esgotarà a la caiguda de bandera.

Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim d’ un per tot el torneig, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

Els jugadors que, sense justificar, no compareguin a dos rondes seran eliminats del torneig.

Local de joc:

El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona

Inscripcions:

Es poden fer fins el 20 de novembre de 2022.

Drets d’inscripció:

General…………………………………………………..15 euros

Titulats internacionals.(GM, MI) ………………..Gratuït

Socis del Tres Peons i Edami    …………………….Gratuït

Les inscripcions s’han de fer obligatòriament mitjançant la pàgina web del Tres Peons

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferència o ingrés al compte de Caixabank,      ES35 2100 3436 5821 0021 1798. No s’admeten pagaments en efectiu.

La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 81 jugadors, a partir d’aquest        moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Premis:

1º Classificat            Trofeu

2º Classificat            Trofeu

al millor classificat d’Elo català inferior a 1950  TRAM A       Trofeu

al millor classificat d’Elo català inferior a 1750  TRAM B       Trofeu

Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, en acabar la ronda final. Els premis no són acumulables.

Desempats:

Els desempats a la classificació final es resoldran pels sistemes  (per aquest ordre) Bucholz Brasiler (ajust Fide jugador virtual), Bucholz Total (ajust Fide jugador virtual) i nombre de victòries.

Mesures anti-covid19:

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps.

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.

Arbitratge:

L’àrbitre del torneig serà el Sr. Jaume Gallart, i el director del torneig el Sr. Joan Galceran.

Normativa:

El torneig quedarà suspès quan per motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 25 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

Les decisions arbitrals seran inapel·lables.

En tot el no previst en aquest reglament s’aplicarà el reglament de la FIDE per les partides rapid.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.) .