Tres Peons

X Circuit de partides blitz de TARDOR 2022

Format

 • El circuit és obert la participació de jugadors amb llicència en vigor de la federació Catalana d’Escacs, estarà format per tres tornejos de partides ràpides i és vàlid per elo català de ritmes ràpids.
 • Suport del programa informàtic Swiss Manager. Vàlid per Elo català rapid.

Dies de joc

 •  Divendres 9 setembre a les 20,30 hores: ritme 3+2 , sistema suís a 8 rondes
 •  Divendres 16 setembre a les 20,30 hores: ritme 5+0 , sistema suís a 8 rondes
 •  Divendres 23 setembre a les 20,30 hores: ritme 3+2 , sistema suís a 8 rondes

Local de joc

 • El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona.

Inscripcions

 • General: ……………… 6 € per cada torneig en el que hi participi
 • Socis Tres Peons i Edami: …………………Gratuït
 • Titulats internacionals.(GM, MI,) ………………..Gratuït
 • Pagaments: a les 20:15 el dia de cada ronda.
 • La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 83 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Premis

S’estableix una classificació única amb la suma dels punts acumulats per cada jugador en els tres tornejos.

 • 1º Classificat Trofeu
 • 2º Classificat Trofeu

Trofeu pels guanyador dels trams A, B, C. Els trams es formaran per la divisió dels inscrits al final de la segona ronda per ordre elo català en quatre grups. El segon grup serà tram A, el tercer Tram B i el quart Tram C.

 • 1º Classificat Tram A Trofeu
 • 1º Classificat Tram B Trofeu
 • 1º Classificat Tram C Trofeu

El lliurament de trofeus tindrà lloc el final del tercer dia.

Desempats: a cada torneig s’emprarà: primer el sistema Bucholz total i segon Bucholz sense el millor i el pitjor resultat.

En cas d’empat a punts a la classificació final, aquest es resoldrà: primer, considerant la millor classificació aconseguida en algun dels tres tornejos, de persistir l’empat considerant la segona millor classificació, i de persistir encara l’empat, la tercera millor classificació.

Mesures anti-covid19

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps.

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.

Arbitratge i Direcció

 • El arbitre es el Sr. Daniel Leiro Giralt.
 • El director del torneig es el Sr.Francesc Fernandez Goyanes

Normativa

 • Les decisions davant d’una reclamació serà de l’àrbitre en primera instància.
 • Els participants accepten aquestes bases i qualsevol punt no previst en elles es resoldrà aplicant la normativa del Federacio Catalana i FIDE per a torneigs tancats. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.
 • Els mòbils o qualssevol altres dispositiu romandran apagats. En cas de demostrar-se que estén encesos el jugador perdrà la partida immediatament.
 • Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)

Format

 • El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes, podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs, els jugadors amb bandera FIDE Espanya que tinguin llicència FEDA en vigor i els jugadors d’altres països amb llicència FIDE en vigor.
 • El torneig es disputarà en un sol grup. El ranking inicial es formarà tenint en compte l’Elo fide i després el català. Vàlid per elo FIDE i català. Suport del programa informàtic Swiss Manager.

Dies de joc

 • Divendres de cada setmana del 30-09-2022 fins 25-11-2022 ambdós inclosos. Hora: 19:30.

Local de joc

 • El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona.

Ritme de Joc

 • 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

Inscripcions

 • General: 30 Euros
 • Majors de 65 anys i menors de 18: 25 Euros
 • Socis Tres Peons i Edami: 20 Euros
 • Titulats internacionals (GM, MI): gratuït
 • Socis del Tres Peons amb Elo Cat. >2200: gratuït

Les inscripcions s’han de fer obligatòriament mitjançant la pàgina web www.trespeons.com

Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció que s’hauran de fer necessàriament per transferència o ingrés al compte de Caixabank, ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o per targeta bancària mitjançant l’enllaç de la pàgina web. No s’admeten pagaments en efectiu.

La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Premis

 • 1º Classificat general: 250 euros i trofeu
 • 2º Classificat general: 150 euros i trofeu
 • 3º Classificat general: 80 euros i trofeu
 • 4º Classificat general: 60 euros

S’estableixen tres trams per ELO català

 • De 1900 a 2049
 • De 1750 a 1899
 • Inferior a 1750.

 • Classificat de cada Tram: 60 euros i trofeu
 • 2º Classificat de cada Tram: Trofeu

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, i no poden optar a la franja superior.
Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat

El lliurament de trofeus tindrà lloc al final de l’última ronda.

Els premis en metàl·lic estaran sotmesos a la legalitat fiscal vigent.

Desempats

Per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes i en aquest ordre: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), i Progressiu sense anar a les últimes conseqüències.

Mesures anti-covid19

Degut a les circumstàncies especials sanitàries s’han de prendre les mesures que corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament del torneig.

Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període llarg de temps.

A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.

En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid per avaluació d’elo.

Si en el moment de la finalització portem set o més rondes, la classificació vigent serà la classificació final del torneig. A tots els efectes el torneig es considera com si s’hagués jugat les nou rondes.

Si en el moment de la finalització portem sis o menys rondes, la classificació vigent serà la classificació final del torneig. L’organització retornarà la part proporcional dels drets d’inscripció en la mateixa proporció de la part no jugada del torneig i es cancel·len els premis economics.

Arbitratge i Direcció

 • El arbitre es el Sr. Daniel Leiro Giralt.
 • El director del torneig es el Sr. Francesc Fernandez

Normativa

Les decisions davant d’una reclamació serà de l’àrbitre en primera instància.

Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa del Federacio Catalana i FIDE. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

Els mòbils o qualsevol altres dispositiu romandran apagats. En cas de demostrar-se que estén encesos el jugador perdrà la partida immediatament.

Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)